Devletler COVID-19’dan sonrasını inşa etmek için artık adım atabilir

Koronavirüs (COVID-19) salgını ve iktisattaki kapanmalar global iktisada ve münhasıran fakir devletlere önemli bir darbe indiriyor. Yerküre Bankası Grubu’nun Global Ekonomik Beklentiler raporunda yayınlanan analitik kısımlara nazaran, gelişmekte olan devletler ve memleketler arası topluluk, sıhhat bunalımının en berbatı geçtikten sonra güzelleşmeyi hızlandırmak ve uzun vadeli olumsuz tesirleri köreltmek için adımlar atabilir.

Sıhhat acil durumuna ve inançlı temel kamu hizmetlerine yönelik kısa vadeli müdahale önlemlerine, yönetişim ve iş ortamlarının uygunlaştırılması ve eğitim ve kamu yatırımlarının sonuçlarının genişletilmesi ve uygunlaştırılması de dahil olmak üzere uzun vadeli büyümeyi artırmak için kapsamlı siyasetler eşlik etmeli. Gelecekte ekonomileri daha dayanıklı hale getirmek için, birçok devlet, yeni iş cinsleri, işletmeler ve yönetişim sistemleri için pandemi sonrası muhtaçlığı yansıtan ve teşvik eden siyasetler kullanarak, güzelleşme sırasında daha ziyade kişisi ve fizikî anamal oluşturabilecek ve tutabilecek sistemlere muhtaçlık duyacak.

Tahlil, Banka’nın global iktisat için en son kestirimlerini içerecek olan tam raporun açıklanacağı 8 Haziran öncesinde yayınlandı.

“COVID-19 salgını ve ekonomik duruşların yerküre genelindeki fakirleri harap ettiği kapsam ve sürat, çağdaş devirlerde eşi görülmemiş. Mevcut kestirimler, 2020’de 60 milyon insanın şiddetli yoksulluğa itilebileceğini gösteriyor. Bu iddialar, temel belirleyicilerin gelişmiş iktisatların tekrar açılmasıyla birlikte daha da artacaktır ”dedi. “Bugün yapılan siyaset seçimleri – yeni yatırımları davet etmek için daha ziyade borç şeffaflığı, dijital temasta daha süratli ilerlemeler ve fakirler için nakit güvenliği ağlarının büyük ölçüde genişletilmesi dahil – hasarın sınırlanmasına ve daha güçlü bir düzgünleşme sağlanmasına yardımcı olacaktır. Üretken altyapının finansmanı ve inşası, pandemi sonrası güzelleşmede çözülmesi en çetin bahisler arasındadır. İflasların hızlanmasını ngellemek, maliyetli sübvansiyonları, monopolleri ve kalkınmayı yavaşlatan devlete ilişkin teşebbüsleri ıslahat etmek için tedbirler almamız gerekiyor. ”

Pandemi ile bağlantılı derin durgunluklar, ekonomik büyüme ve üretkenlikte çok yıllı yavaşlamayı, daha yüksek hayat standartlarının sağlanması ve yoksulluğun azaltılmasının temel itici güçlerini artıracaktır. Yavaş trend büyümesinden kaynaklanan eşitsizlik problemine ek olarak, fakirler ve savunmasız olanlar, enfeksiyon, mektep kapanışları ve daha düşük anapara akışları da dahil olmak üzere, salgın ve ekonomik kapanmanın en ağır darbeleri arasında.

Halk sıhhatini korumak için gereken önlemler, esasen kırılgan bir global ekonomiyi gölgede bırakmış, gelişmiş ekonomilerde ve gelişmekte olan ekonomilerde derin durgunluklara neden olmuştur. Zayıf sıhhat sistemlerine sahip memleketler; global ticarete, turizme ya da yurt dışından gelen paraya dayananlar ve emtia ihracatına bağımlı olanlar bilhassa sert bir darbe alacak.

Uzun vadede, salgın düşük yatırım da dahil olmak üzere birden çokça kanaldan kalıcı hasar bırakacak; işletmelerin kapanması, eğitim ve iş kaybı nedeniyle fizikî ve beşeri kapitalin erozyonu; global ticaret ve tedarik ilişkilerinde kopuşlar üzere. Bu tesirler potansiyel çıktıyı – bir iktisadın tam istihdam ve kapasitede sürdürebileceği çıktı – ve işgücü verimliliğini düşürecek. Evvelden var olan güvenlik açıkları, demografik meseleler ve yapısal darboğazlar, pandemiyle bağlantılı derin durgunlukların uzun vadeli hasarını artıracaktır.

Yerküre Bankası Öbeği Adil Büyüme, Finans ve Kurumlar Yönetici Yardımcısı Ceyla Pazarbaşıoğlu, “Salgın vuruduğunda, gelişmekte olan ve gelişmekte olan birçok iktisat rekor seviyede yüksek borç seviyeleri ve daha zayıf büyüme nedeniyle aslında savunmasızdı. Yapısal darboğazlarla birlikte bu, pandemiyle bağlantılı derin durgunlukların uzun vadeli hasarını artıracak. Hasarı sınırlamak, yine inşa etmek için acil tedbirler gerekiyor iktisat ve büyümeyi daha sağlam, esnek ve sürdürülebilir kılmak değerli ” dedi.

Hem kısa hem de uzun vadede yine yapılanma siyasetleri sıhhat hizmetlerinin güçlendirilmesini ve büyümenin tekrar başlamasına yardımcı olmak için çok maksatlı uyaran tedbirlerinin alınmasını gerektirmekte. Bu, şahsi dalı sürdürme ve direkt kişilere para alma uğraşlarını içerir, böylelikle bu pandemi geçtikten sonra iş yaratımına daha süratli bir geri dönüş görebiliriz. Tesir azaltma devri boyunca devletler, hane halklarına, firmalara ve devletin temel hizmetlerine likidite sağlamak için ekonomik faaliyetleri sürdürmeye odaklanmalıdır. Birebir vakitte, siyaset yapıcılar potansiyel finansal aksaklıklara karşı dikkatli olmalıdırlar.

Güzelleşme devrinde, devletlerin kamu desteğinin azalmasını kalibre etmesi ve daha geniş kalkınma zorluklarını hedeflemesi gerekir. Tahlil, ortaya çıkan yeni pandemi sonrası yapılarda verimli olan bölümlere tertipli olarak yeni anapara tahsis edilmesinin ehemmiyetini tartışmaktadır. Bunu başarmak için memleketlerin, uyuşmazlıkların tahlilini hızlandırarak, düzenleyici pürüzleri azaltarak ve kalkınmayı yavaşlatan maliyetli sübvansiyonları, monopolleri ve korunan devlet mülkiyetindeki işletmeleri tekrar düzenleyerek varlık ve emeğin nispeten süratli bir halde ayarlanmasına müsaade veren ıslahatlara muhtaçlığı olacaktır.

Gelecekteki ekonomileri daha dayanıklı hale getirmek için, birçok memleket, yeni iş çeşitleri, işletmeler ve yönetişim sistemleri için pandemi sonrası muhtaçlığı yansıtan ve teşvik eden siyasetler kullanarak, düzgünleşme sırasında daha ziyade kişisi ve fizikî kapital oluşturabilecek ve tutabilecek sistemlere muhtaçlık duyacaktır. Finansal taahhütler ve yatırımlardaki şeffaflığın arttırılması da inancın tekrar oluşturulmasına ve yatırım büyümesinin kolaylaştırılmasına yardımcı olacaktır.

Hareketlilik üzerindeki kısıtlamalar Mart ayında petrol fiyatlarında yüksek bir aylık düşüşle sonuçlandı. Petrol üreticileri arasında üretim amaçları ile ilgili anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olan, petrol fiyatlarında yüklü olarak talep kaynaklı dalma, global petrol stoklarında dik bir artışa eşlik etmiştir. Tahlil tıpkı devranda petrol fiyatlarındaki düşüşün global iktisat ve mahsusen kuvvet ihraç eden devletler üzerindeki tesirlerini de detaylandırıyor.

Kısa vadede, ulaşım ve seyahat kısıtlamaları devam ederken, düşük petrol fiyatlarının büyümeye çok ziyade destek sağlaması mümkün değildir ve bunun alanına pandeminin neden olduğu zarar üreticilerin finansmanını daha da zayıflatabilir. Düşük petrol fiyatlarının, toparlanma sürecinin başlarında global faaliyetlere en yeterli marjinal desteği sağlayacağı düşünülmektedir.

Yerküre Bankası Beklentileri Kümesi Yöneticisi Ayhan Köse “Petrol ihraç eden gelişmekte olan ve gelişmekte olan ekonomiler, mevcut buhrana 2014-16 petrol fiyatlarındaki düşüşü atlatmak için üzerlerine düşen mali konumlarla girmiştir. Gibisi görülmemiş bir halk sıhhati bunalımına ek olarak, bu ekonomiler artık ihracat gelirleri düştükçe keskin ekonomik gerilemeler yaşıyorlar. Global petrol talebi güzelleştikçe petrol fiyatları yükselse bile, son devirlerde fiyatlardaki düşüş petrol ihraç eden memleketlere ekonomilerini çeşitlendirme ıslahatlarına devam etme aciliyetinin bir farklı hatırlatıcısı” diyor.

Mevcut düşük petrol fiyatları, güç ithal eden devletlerin maliyetli sübvansiyon programlarından uzaklaşmaları ve sonlu mali kaynaklarını kamu sıhhati ve eğitim programlarındaki iyileştirmeleri içeren daha yüksek öncelikli harcamalara tahsis etmelerini sağlayacak güç fiyatlandırma siyasetlerini gözden geçirme fırsatı da sunmaktadır.

Yerküre Bankası

Yorum (Yok)

Yorum yaz