Eğitimde ‘özel telafi’ reaksiyon çekti! Paranın üstüne oturmak için…

Salgın nedeniyle devlet mekteplerinin yaz aylarında telafi eğitimi yapmayacağını açıklayan Bakanlık, kişisel mekteplerin yüz yüze 15 Ağustos itibarıyla telafi eğitimi yapabileceğini duyurdu. Veliler, “Ücretleri geri istemeyelim diye mi bu kararı aldınız?” diye sordu

Eğitime ait alınan acilen her kararda şahsi mekteplerin çıkarlarını önceleyen Ulusal Eğitim Bakanlığı, misal bir karara daha imza attı. Koronavirüs salgını nedeniyle devlet mekteplerini kapatan Bakanlık, kişisel mekteplere telafi eğitimi müsaadesi verdi. Eğitimciler, bu yolla velilerin mektep idarelerinden fiyat talep etmesinin önüne geçildiğini savundu.

Koronavirüs ile uğraş önlemleri kapsamında 16 Mart’ta ara verilen yüz yüze eğitimin devlet mekteplerinde bu yıl yapılmayacağını duyuran MEB, kişisel mektepleri bu kararın kapsamı dışında bıraktı.

MEB Kişisel Talim Kurumları Umum Yöneticisi Muammer Yıldız, şahsi mekteplerin 19 Haziran’a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos’tan sonra üç haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını açıkladı.

Eğitim mütehassısları, MEB’in bu kararı ile devlet ve şahsi mektepte okuyan mektepliler arasında eşitsizlik doğacağını söylerken veliler, “Para iadesi isteyemeyelim diye bu türlü bir karar alındı” dedi.

PARANIN ÜSTÜNE OTURMAK

Eğitimci Muharrir Ünal Özmen, devlet mekteplerinin eğitime kapatılarak kişisel mekteplere telafi eğitimi müsaadesi verilmesini, “Velilerin mekteplerin örtülü olduğu vadeye ait iade talebinde bulundukları paranın üstüne devlet gücünü kullanarak oturmasıdır” kelamlarıyla kıymetlendirdi.

Eğitimde esas olanın talebelerin hakları olması gerektiğini söyleyen Özmen, kararın şahsi mektepler ve devlet mektepleri arasında eşitsizliğe yol açacağı ihtarında bulundu. Kişisel mekteplerin ocak ayı itibarıyla yeni öğrenci kaydı almaya başladığını anımsatan Özmen, “Bu talebelerden para talebinde bulunan mektepliler telafi eğitimine katılamayacak. MEB, telafi eğitimine zorlayarak aslında mekteplilerin mevcut mekteplerine kayıt olmasını istiyor” diye konuştu.

EŞİTSİZLİK ARTACAK

Eğitim Sen Idare Şurası Üyesi Özgür Bozdoğan da eğitimin anapara sahiplerinin kararları ile şekillendiğini söz etti. Bozdoğan, kararın kişisel mektep sahiplerinin talepleri doğrultusunda alındığının altını çizerek, “Özel mekteplerin kar etmesi öncelik haline geldi” tabirini kullandı.

Hususî mekteplerin hem artırım yapıp hem de fiyat iadesi yapmamak için tedbir aldığını anlatan Bozdoğan, “Öncelik talebelerin eğitim hakkı olmalıdır. Bu karar ile kişisel ve devlet mektepleri arasındaki eşitsizlik artacak. Şahsi mekteplerin kendi arasındaki eşitsizlik de derinleşecek. Mektepler kendi arasında yarışmaya girişecek” değerlendirmesinde bulundu.

MEKTEPLER ZAMLANDI

15 Ağustos’ta telafi eğitimi vermeye hazırlanan çok sayıda şahsi mektep, tahsil ecirlerine yüzde 20’lere varan artırım yaptı. Ortaöğretim seviyesinde yıllık fiyatı 30 bin TL olan birtakım şahsi mekteplerin yıllık tahsil ecri 36 bin TL’ye ulaştı. Kimi kişisel mekteplerin yıllık fiyatı ise artırımın akabinde yüz bin TL’ye dayandı. MEB’in, koronavirüs salgını gerekçesiyle nakil süreçlerini durdurması nedeniyle evladını devlet mektebine almayan ve hususî mektebin telafi eğitimini kaçırmak istemeyen veliler, artırımlı fiyatlara isyan etti. 

MEKTEP IDARELERI TELAFİYE SIĞINACAK

MEB, velilere fiyat iadesinin önüne geçecek bir karara imza atarken kişisel mektep idarelerinin Mayıs ayının ortasında fiyat iadesi talep eden velilere, “MEB’in kararını bekliyoruz” cevabı verdiği öğrenildi. Evladının okuduğu hususî ortaokuldan, “Verilmeyen hizmetlerinin fiyat iadesini” isteyen veliye mektep idaresinden verilen karşılıkta, “Uzaktan telafi eğitimlerinin yüz yüze eğitime bir eğitim sayılmış olacağı belirtilmektedir. Bakanlığın, 7 Nisan 2020 tarihli yazısı da bir buyruk değil, görüş metnidir. Metinde bulunan, ‘Telafisi yapılamayacak olması halinde’ ibaresi dikkat edilmesi gereken husustur” tabirlerine mekan verildi. 

BAKANLIK İNİSİYATİFİ MEKTEPLERE BIRAKTI

Ulusal Eğitim Bakanlığı yüzyüze telafi eğitiminin nasıl yapılacağını da açıkladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Her şahsi mektep yüz yüze telafi eğitimine başlayacağı tarihi, mektep idaresince hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takviminde mektebin 2020-2021 tedrisat yılı için belirlediği açılış tarihine hususî mektepler yüz yüze telafi eğitimi başlama tarihini bu koşulların oluşma durumuna nazaran farklı farklı olarak belirleyebilecek.”

Kişisel mekteplerin açılış, ara tatil ve kapanış tarihlerinin resmi mektepler için Bakanlıkça belirlenen tarihlerde olabileceğine işaret edilen açıklamada, şu tabirlere mahal verildi:

“5580 sayılı Şahsi Talim Kurumları Kanunu’nun 6. hususunun ‘Kurumlarda uygulanacak talim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmi kurumlarda uygulanan yöntem ve esaslar çerçevesinde belirlenir.”

Mustafa Mert Bildircin/Birgün

Yorum (Yok)

Yorum yaz