İktidar, bankaları liyakatsiz kişilere yönettiremez, dua edelim de milli güreşçi Hamza Yerlikaya’yı Sağlık Bilim Kurulu’na atamadılar

Kamu bankalarının idare konseylerinde yapılan son atamalar Türkiye'nin ve iktisat yerküresinin gündemine oturdu. Alınan kararlar doğrultusunda, güreş kolunda pek çok madalyası bulunan ve Spor Bakanı Yardımcısı da olan Hamza Yerlikaya Vakıfbank Idare Kurulu'na, Gazi Üniversitesi Muhabere Fakültesi Halkla Alakalar ve Tanıtım Bölümü'nden mezun Radyo ve Televizyon Üst Konseyi Yöneticisi Ebubekir Şahin de Halk Bankası idaresine atandı.

Eski Başbakan Yardımcısı olan ve bir periyot avukatlık yapan Veysi Kaynak Ziraat Bankası idaresine, bir evvelki devirde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mevlüt Uysal da 2019 Mayıs ayında Halk Bankası idaresine girmişti.

PAYLARI BORSADA 

Kararlar, mahsusen bankacılık üzere bir bölümde iktisat dünyasından gelmeyen isimlerin mekan alması nedeniyle liyakat tartışmasını başlatırken, bu atamaların hem bankaların hem de devletin itibarına zarar verebileceğine dikkat çekiliyor. Kamu bankalarına yapılan ve büyük reaksiyon çeken son atamaları sorduğumuz Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın yüzde 25 civarında payının borsada süreç gördüğüne dikkat çekti.

Söylemez, “Dolayısıyla iktidarın bu bankaları kârlılık ve verimlilik unsurlarına hilâf partizanca ehliyetsiz ve liyakatsiz bireylere yönettirmesi kelam konusu hissedarların da memleketin de zararına sonuçlar doğurur ve bu hissedarların dava hakkı doğar. Hususide kamusal varlıklı bankalarımızı umumide de bankacılık kolunu bu tıp spekülasyonların dışında tutmaya ve itibarlarını himayeye ihtimam göstermeliyiz” değerlendirmesini yaptı.

15szt07a ist izm ant trb ank adn

ÇOK KRİTİK BİR DAL

Bilindiği üzere geçmişte Halk Bankası Umum Müdüriyeti ve Türkiye Bankalar Birliği Idare Şurası Üyeliği de yapan Söylemez, kamusal varlıklı bankaların 233 sayılı KİT kanuna tabi olmadığına dikkat çekerek, yapılan değişiklikle “özel hukuk hükümlerine” tabi tutulduklarını başkanların örneğin ceza kanunu açısından memur üzere cezalandırılamadığını belirtti.

Söylemez, bankalara yapılan atamalara ait değerlendirmesinde “Çok açıktır ki; her türlü hizmet için aranması gereken öncelikle ehliyet ve liyakat olmalıdır. Lakin Türkiye'de ulufe dağıtır üzere çok kritik dal olan bankalarda idare şurası üyeliği dağıtılması büyük sakıncalar doğurur” tabirlerini kullandı.

BUNUN ISMI NEPOTİZMDİR

Söylemez, şöyle devam etti:

*Kamusal varlıklı bankaların idare konseylerinin yüklü olarak iktisat işletme ve finans bahislerinde hem eğitim hem de deneyim sahibi kompetan isimlerden oluşturulması gerekir. Hukuk ve yönetim yerlerinden da hudutlu sayıda isim mahal alabilir muhtaçlığa nazaran.

*Dua edelim de ulusal güreşçi Hamza Yerlikaya'yı Sıhhat Bilim Kurulu'na atamadılar, tabi bu işin şakası. Bunun ismi ‘nepotizmdir' yani eş-dost-akraba kayırmacılığıdır. Nepotizm ahbap çavuş kapitalizminin memleket iktisadı ve bürokrasisini çürüten ve yozlaştıran en istenilmeyen idare modelidir.

Salahiyet ve çıkar çatışması doğar

Ufuk Söylemez, RTÜK Başkanı'nın Halk Bankası'na atanmasının ehliyet ve liyakat konusu bir yana vazifesi nedeniyle, iktisatta ‘conflict of interets' yani salahiyet ve çıkar çatışmasını doğuracağına dikkat çekti.

Söylemez, bu noktada RTÜK Başkanı'nın Halk Bankası ve iştiraklerinin kredilerinde ve medya reklamlarında tarafsız ve adil olması noktasında soru işaretlerinin oluşacağını lisana getirdi.

Söylemez, Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank'a atanmasının partizanlık için beğenilmeyen bir örnek olduğunu belirterek, “Türkiye'ye yabancı kapital girişi niçin azaldı üzere sorular sormanın bir meali kalmaz” dedi.

Kamu bankaları iktidarın malı değildir

Umumide iktisat idaresinin kişiselde ise banka idarelerinin kredibilite ve inanç sağlamak zorunda olduğuna işaret eden Ufuk Söylemez, “Son olarak kamusal varlıklı bankalar iktidarın şahsi malı ve sorumsuzca yöneteceği müesseseler değildir” dedi.

Söylemez şu malumatları aktardı:

*Bankacılık kesiminde siyasi iktidarın talimatı ile 3 bankanın ortak hareket etmesi ve iktidarın talimatı ile siyasi yönlendirme ile zararına krediler dağıtılması birinci bakışta halkın yararına üzere zannedilse bile orta ve uzun vadede hem bankacılık dalına hem iktisada hem de memleketler arası itibarımıza zarar verir.

*Kamusal varlıklı bankalar bir kartel halinde hareket ederek, yarışma hukukuna uymaz, hissedarlarının ve kamunun zararına iş ve süreç yapamazlar yapamamalıdırlar bu bakımdan Yarışma Kurulu'nun BDDK'nın ve SPK'nın dikkatli ve hassas olması gerekmektedir.

*Bankacılık bölümünün bu tıp partizan ehliyetsiz ve liyakatsiz atamalar ile yurtdışı ve yurtiçinde tartışılıyor olmasından büyük üzüntü duyuyorum. Bu çeşit tayinler bölüme itibar ve güç kazandırmaz ve aksine sonuçlar doğurur.

Sayime Başçı/Sözcü

Yorum (Yok)

Yorum yaz