Kümesteki kazlarda yolunacak tüy kalmadı

Vergi kompetanı ve Başşehir Üniversitesi Tedrisat Vazifelisi Dr. Ozan Bingöl, corona virüsü salgını nedeniyle her gün giderek derinleşen bütçe açığının yeni dolaylı vergilerin geleceği yolundaki kuşkuları artırdığını fakat vatandaşın vergi ödeyecek hali kalmadığını söyledi.

Fransız Maliye Bakanı Jean Baptiste Colbert'in “Vergileme sanatı, kazı bağırtmadan, ondan mümkün olduğu kadar ziyade tüy almaktır” lafını hatırlatan Bingöl, “Ancak bizim kümesteki kazlarda tüy kalmadı. Yeni periyot göçen, kaçan, dışarıda kalan kazları yakalama, israftan tasarrufa evrilme periyodu olmalıdır” dedi. Dr. Bingöl'le son vergileri konuştuk.

DOLAYLI VERGİLER ARTABİLİR

– Zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde yeni vergiler gelebilir mi?

2019'u Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini de kullandığımız halde yaklaşık 164 milyarlık bir açık ile kapatmıştık. Bu bütçe kaideleri altında pandemiye yakalandık.

Olağan kısıtlamalar nedeniyle de münhasıran harcama üzerinden toplanan vergi gelirleri önemli halde düşerken, harcamalarımız da öngörülenin üzerinde arttı. Faal ve süratli tahsilatı düşündüğümüzde yeniden dolaylı vergilere yüklenilecek üzere.

– Salgının bütçeye verdiği tahribatı telafi için ek vergi gelebilir mi sizce?

Geçmişteki bunalımlarda bütçe açıklarının finansmanı için ek vergiler konuldu. Örneğin, 1994 bunalımındaki net canlı vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi, ek emlak vergisi, ekonomik istikrar vergisi.

1999 sarsıntısının yaralarını sarmak için süreksiz çıkarılıp kalıcı olan Hususî Muhabere Vergisi de var. Bana sorarsanız, bu bunalım ek vergi değil, vergi teşviki öngören siyasetler gerektiriyor.

Bu manada, 1994'te uygulandığında bile arkaik, gayri adil bir nitelik arz eden vergilerin, yaşadığımız buhranın niteliği dikkate alındığında, mevzu bahis dahi edilmemesi gerekir.

– Son 2 ayda yaklaşık 5 bin esere ek gümrük vergisi getirildi. Altın alımına bile vergi kondu. Sizce atılan taş ürkütülen kurbağaya değiyor mu?

Bilakis vatandaşın devlete olan inancını, aidiyetini yitirmesine sebep oluyor. Halkta vergi alerjisini ortaya çıkartıyor.

ozanbingol

Dr. Ozan Bingöl

Vergileme Robin Hood üzere olmalı

– Sizce vergi siyaseti nasıl olmalı?

Vergilemenin sair bir istikameti de Robin Hood'çuluktur. Gelirin daha adil dağılabilmesi için zenginden alıp acze vermektir. Özetle, vergi adaleti için dolaylı vergi yüklü vergi yapısının değiştirilmesi gerekir. Bunun meali verginin daima düşük gelirli kesitin üzerine yüklenmemesidir.

Çok kazanan daha çok vergi vermelidir. ÖTV, KDV üzere dolaylı vergilere, dolaysız vergilerde de kaynakta kesintiye dayanan “kolay vergicilik”e son verilmelidir. Fransız Maliye Bakanı Jean Baptiste Colbert şöyle demiş: “Vergileme sanatı, kazı bağırtmadan, ondan mümkün olduğu kadar ziyade tüy almaktır.”

Biliniz ki bizim kümesteki kazlarda artık tüy kalmamıştır. Yeni periyot; göçen, kaçan, dışarıda kalan kazları yakalama, israftan tasarrufa evrilme devri olmalıdır.

Nuray Tarhan/Sözcü

Yorum (Yok)

Yorum yaz