SPK’dan Borsa uyarısı: Yatırımcılar yönlendirilerek mağdur ediliyor

Borsa İstanbul’da son periyotta birtakım küçük şirketlerin paylarındaki sert hareketler tartışma yaratırken, Anamal Piyasası Kurulu’ndan (SPK) açıklama geldi.

SPK, gözetim ve kontrol faaliyetleri neticesinde “yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik hareketlerin görüldüğünü” duyurdu. 

SPK açıklamasında şu tabirlere mekan verildi:

“İŞLEM YASAĞI OLAN KİŞİLERCE…” 

Konseyimizce yapılan gözetim ve murakabe faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter üzere toplumsal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. muhabere sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı öbekler üzerinden, aralarında haklarında daha evvel Şuramız tarafından piyasa dolandırıcılığı, inancı berbata kullanma kabahati dâhil pek çok kabahat fiilinden ötürü cürüm duyurusunda bulunulmuş ve süreç yasağı getirilmiş insanların de bulunduğu, Heyetimizce yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve gibisi kapital piyasası faaliyeti müsaadesi olmayan kişi yahut insanlarca, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik hareketlerin devam ettiği görülmektedir. 

PİYASA DOLANDIRICILIĞI… 

6362 sayılı Varlık Piyasası Kanunu'nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107'nci unsurunda süreç bazlı piyasa dolandırıcılığı ve malumat bazlı piyasa dolandırıcılığı kabahatleri düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ait olarak yanlış yahut yanıltıcı izlenim uyandırmak maksadıyla alım yahut satım yapanlar, buyruk verenler, buyruk iptal edenler, buyruk değiştirenler yahut hesap hareketleri gerçekleştirenler” ile “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, pahalarını yahut yatırımcıların kararlarını etkilemek emeliyle yalan, yanlış yahut yanıltıcı malumat veren, söylenti çıkaran, haber veren, tefsir yapan yahut rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan” şahısların 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus ve beş bin güne kadar isimli para cezası ile cezalandırılacağı karara bağlanmıştır.

“YATIRIMCILAR ZARARA UĞRATILDI”

Heyetimizce yapılan incelemelerde; 

* Içtimaî medya mecraları yahut muhabere sistemleri üzerinde oluşturulan gizli öbekleri kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, küme içerisinde hisseye oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları hisseleri satarak menfaat temin etme gayesini taşıdığı,

* Kümeler içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” cihetinde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin yahut bağlantılı olduğu insanların sahip olduğu hisseleri sattıkları,

* Sonunda, öbekler içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki hakları öbeklerin içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan şahıslara itibar edilmemesi değer arz etmektedir.

“PROFESYONEL BIREYLERDEN YARDIM ALIN”

Bu çerçevede;

Hisselere ait olarak içtimaî medya ve muhabere sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, sınırlı bir küme tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı süreçlere hizmet etme emelini taşıyabileceği,

Içtimaî medya ve muhabere sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi hak satışlarına yahut alışlarına talep/arz oluşturma uğraşında olabileceği,

Kelam konusu kümelere dâhil olan yatırımcıların, bu kümeleri yönlendiren kimseler tarafından işlenen cürümlere iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,

Piyasa koşullarını kıymetlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda ehliyetli malumat ve tecrübesi olmayan yatırımcıların, Konseyimiz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda salahiyet evrakı almış kuruluşlarla bağıt yaparak, yatırım kararlarını profesyonel şahısların yardımıyla almalarında yarar görüldüğü

hususlarının da yatırımcılara bir defa daha hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Kamuoyuna değerle duyurulur.”

Yorum (Yok)

Yorum yaz