Yerküre Iktisadı: Daralma Mayıs’ta sürat kesti

Üniversite talebelerine öneririz

JP Morgan Global PMI Bileşik Üretim Endeksi’ndeki sert daralma Mayıs ayında sürat kesti

Global GSYH üretiminin %98’ini oluşturan 40’tan ziyade memleket ve yaklaşık 27 bin şirketi kapsayan J.P. Morgan Global PMI Bileşik Üretim Endeksi Mayıs ayında evvelki aya nazaran 10,1 puan artışla 36,3 seviyesine yükseldi. Endeksin 50 seviyesinin altındaki kıymetler kesimin evvelki aya nazaran daraldığını tabir ediyor.

Bileşik Üretim Endeksi’ni oluşturan İmalat Kolu Üretim Endeksi Mayıs ayında evvelki aya nazaran 6,7 puan artarken Hizmet Dalı İş Aktivitesi Endeksi’ndeki aylık artış 11,5 puan oldu. Covid-19’un pandemiye dönüşmesinin izolasyon sürecini tetiklemesiyle Global PMI Bileşik Üretim Endeksi, Nisan ayında kaydettiği 26,2 puanlık kıymeti ile endeks tarihindeki en düşük pahasını kaydetmişti.

Bölüm bazında bakıldığında, JP Morgan Bileşik Endeksine nazaran, en sert daralma tüketici hizmetler bölümünde yaşanırken, imalat kesiminde en düşük daralma tüketim malları üretiminde gerçekleşti.

Satınalma yöneticileri endekslerindeki (PMI) gelişmeler neden değerli?

Mal ve hizmet üretimi (GSYH) dataları üç aylık ve gecikmeli olarak açıklanmaktadır. GSYH’deki değişimlere ilişkin ipuçlarını ise öncü göstergelerden ediniyoruz. Sanayi üretimi, tüketim ve dış ticaret olguları üzere doneler GSYH’yi iddia etmekte kullanılan değerli öncü göstergelerdir. Lakin kelam konusu olguların de gecikmeli gelmesi GSYH varsayımında daha süratli öncü göstergelerin gerekliliğini ortaya koyuyor. Yukarıdaki grafik IHS Markit tarafından yayınlanan rapordan alındı. Görüldüğü üzere, global PMI endeksindeki değişim ile global GSYH’deki değişim birbirine emsal hareket ediyor. Dataların birbirine koşut hareket etmesi şu manaya geliyor: Hizmet ve imalat dallarında Nisan ve Mayıs ayında yaşanan sert daralma, 2. çeyrekte global GSYH’de sert daralmanın ön habercisi.

Global bazda, izolasyon sürecinde en sert daralmayı hizmet bölümü kaydetti

Aşağıdaki grafik izolasyon sürecinde hizmet kesiminin imalat dalına nazaran daha olumsuz etkilendiğini gösteriyor.

pmi global composite may2020

İmalat dalı üretiminde yalnızca Çin büyüme kaydetti

Endeksin dikkate aldığı 40’tan çokça devletten yalnızca Çin’de tüm imalat dalı üretiminde son 9 yılın en süratli artışı yaşandı. Başka devletlerde ise koldaki daralma suratında yavaşlama kaydedildi: En süratli üretim kaybı Hindistan’da, en yavaşı ise İngiltere’de gerçekleşti.

Yeni gelen işler ise Mayıs ayıyla birlikte art geriye dört ay boyunca düşüşünü sürdürdü, lakin düşüş suratı Nisan’da kaydedilenden daha zayıf kaldı.

Milletlerarası ticaret ise son 21 aydır düşüşünü koruyor.

Önümüzdeki 12 aya ait beklentiler Mayıs ayında olumsuz seyrini sürdürürken son iki aydır düşüş beklentisi ortaya konan üretim beklentileri Mayıs ayında artış kaydetti.

İstihdam endeksi Nisan ayı kadar sert olmasa da son dört aylık düşüşünü sürdürdü. Endekse dahil olan tüm memleketler istihdam endeksinde düşüş rapor etti.

Girdi maliyetleri ve çıktı fiyatlarındaki düşüş suratı Mayıs ayında yavaşlama kaydetti. Ortalama girdi maliyetleri Brezilya, Rusya ve Kazakistan’da yükselirken, yalnızca Kazakistan’da çıktı fiyatları artış kaydetti.

Tüketici, ticari ve finansal hizmetler dallarındaki sert daralma Mayıs ayında yavaşladı

JP Morgan Hizmet Dalı İş Aktivitesi Endeksi Mayıs ayında evvelki aya nazaran 11,5 puan artışla 35,2 seviyesine yükselerek son dört aydır bölümde daralmanın sürdüğüne işaret etti. Raporda, yeni işler, yeni ihracat siparişleri, mevcut işler ve istihdamda Nisan ayında yaşanan sert daralmanın Mayıs ayında hafiflediği tabir ediliyor. Beklentilerdeki bozulmada ılımlı bir düzgünleşme olsa da son üç aydır düşüşünü sürdürüyor. Aşağıdaki grafikte İş Aktivitesi (Hizmetler) Endeksi’nin alt endekslerindeki eğilim gösteriliyor. Tüketici servis sağlayıcıları alt endeksinde Mayıs ayında en sert düşüş yaşanırken, en yavaş düşüş finansal hizmetler dalında kaydedildi.

pmi global services may

Dr. Fulya Gürbüz, blog sitesini ziyaret  edin, adresi aşağıda

JP Morgan Global PMI Bileşik Üretim Endeksi’ndeki sert daralma Mayıs ayında hız kesti

Yorum (Yok)

Yorum yaz